Kytice – Bohuslav Martinů

Zkouška Kytice, foto: Michal Stránský

scénické provedení cyklu skladeb pro sóla, smíšený a dětský sbor a malý orchestr na lidové texty

Scénosled

Předehra – Sestra travička – Selanka – Kravarky (Volání pasaček)– Intráda – Milá nad rodinu Koleda – Člověk a smrt

Choreografie: Ladislava Košíková
Režijní spolupráce: Alena Vaňáková
Kostýmy a kresby k projekci: Eva Jiřikovská
Video art: Tomáš Hrůza
Účinkují: taneční soubor Hradišťan, sólisté, dětský a smíšený pěvecký sbor, symfonický orchestr Realizace tanečního provedení je možná jak na hudbu živou (orchestr + sbor), tak i reprodukovanou. Počet účinkujících v případě vystoupení na reprodukovanou hudbu je15 tanečníků.
Délka pořadu: 45 min.
Premiéra: 16.6.2007-II.zámecké nádvoří Litomyšl
Účinkovali: Taneční soubor Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Holešovský dětský sbor, Sbor Národního divadla moravskoslezského Ostrava
Sólisté: Kateřina Kněžíková, Kamila Ševčíková, Tomáš Kořínek, Adam Plachetka
Dirigent: Roman Válek

Nastudováno na objednávku festivalu Smetanova Litomyšl 2007

Slovo o projektu

Scénické provedení Kytice, cyklu skladeb pro sóla, smíšený a dětský sbor a malý orchestr na lidové texty, je sugestivní výpovědí dotýkající se věčně platných hodnot v životě člověka. Osm střídavě se prolínajících vokálních a instrumentálních skladeb, které se pojí do dvojic (Předehra - Sestra travička, Selanka – Kravarky, Intráda - Milá nad rodinu, Koleda - Člověk a smrt), vypráví příběhy lásky, života a smrti. Jejich taneční vizualizace, vkusně podpořená projektovanou animací, značně přidává na výsledném dojmu a podtrhuje silný emocionální náboj tohoto jedinečného hudebního díla. Jevištní obraz se nesnaží o popis příběhů jednotlivých hudebních předloh, nýbrž vychází z hloubky a podstaty skryté ve filozofii lidového umění. Představení vyznačující se formální strohostí, avšak naprostou jasností sdělení je naplněno silným výrazem a hlubokým prožitkem všech interpretů.

Slovo choreografky

„Bohuslav Martinů a hudba jeho Kytice z květů lidové poezie, drsně objímající, prostá i hluboká zároveň ve svém sdělení. Stejně jako dávné příběhy těch, co žili před námi. Jakoby jejich osudy byly po staletí ukryty někde hluboko v našich kořenech. Není snad v každém z nás kousek „Uliány“, která se pro lásku vzepře osudu, nebo trocha vášnivě vyzpívané milostné touhy „kravarek“? A nenašla by se i dnes „milá“, která by za svého milého život dala? Příběhy minulé, dnešní i budoucí.

Láska mnoha barev a vůní, láska s příchutí pelyňku i čarovné svatojánské byliny či láska člověka vonící chlebem. Láska na straně jedné – to je Kytice Bohuslava Martinů. A na straně druhé všudy přítomná smrt. Není zlá, i když přichází nenadále až člověka děsí a mrazí. Ona musí přijít, protože v každém životě je zárodek smrti. Ale stejně tak je i v každé smrti zárodek nového života. Tak to bylo, je a bude. Láska, smutek, nenávist, zrození, smrt, touha, bolest, naděje…

Kytice Bohuslava Martinů mně voní. Voní člověkem a životem. Snažila jsem se uchopit a dokreslit těchto několik věčných motivů života, cítit společně s hudbou Bohuslava Martinů, splynout s květy jeho Kytice, jejíchž vůně nevyprchala a semena jsou stále plná duchovní síly i pro dnešního člověka.“

Ladislava Košíková, choreografka

03.12.2008. 17:39

Taneční soubor Hradišťan

www.hradistan.com

Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice