Rákoš Rákoczy – Leoš Janáček

Rákoš Rákoczy, foto: Zbyněk Maděryč

scénická koláž na motivy baletu Leoše Janáčka

Režie: Magdalena Švecová
Choreografie: Ladislava Košíková
Výprava: Sylva Marková
Videoprojekce: Tomáš Hrůza
Účinkují: tanečníci souboru Hradišťan
Délka pořadu: 50 min.

Premiéra 26.1.2004 v Městském divadle Brno na mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovo Brno 2004

Charakteristika díla

Původní Janáčkův „balet“ Rákoš Rákoczy s podtitulem „Obrázek z moravskéko Slovenska s tanci a zpěvy od Augustina Bergera, Jana Herbena a Leoše Janáčka měl premiéru v Národním divadle v Praze 24.7.1891. Vznikl v období, kdy Leoš Janáček usiloval o představení moravského folklóru široké veřejnosti na Zemské jubilejní výstavě v Praze r. 1891. Janáčkův hudební materiál obsahuje lašské, hanácké a jiné moravské tance a písně – sborové i sólové.

Toto dílo velmi odvážně a osobitě uchopila režisérka Magdalena Švecová a společně s choreografkou Ladislavou Košíkovou vytvořila na podkladě původního baletu scénickou koláž, která volně rozvíjí motivy původního díla.

Nově vzniklé dílo vypovídá o spojení člověka s přírodou, která je plná metafor lidského života a její rytmy a zákonitosti jsou hluboce zakódovány ve fenoménu lidového umění. V písních a tancích je zde vyjádřen projev života samého se všemi radostmi a bolestmi, v němž je příběh jedince právě tak nepatrný jako jedinečný. Záměrem bylo též vyčlenění Herbenova textu, což dalo vznik novému libretu, dle kterého jsou jednotlivé písně a tance v pozměněném pořadí a některá hudební čísla jsou zcela vynechána.

Součástí inscenace je videoprojekce, která vytváří další obraz jeviště, sugestivně podkresluje atmosféru děje a citlivě ji propojuje s výrazovostí tanečního projevu. Prolínání tradičních a moderních výrazových prostředků při zachování prapůvodních archetypálních významů jednotlivých symbolů vytváří oblouk mezi dvěma zdánlivě rozdílnými světy jejichž principy bytí a nebytí jsou však platné v každé době a přibližuje tak dílo současnému divákovi.

Scénická koláž na motivy baletu Leoše Janáčka Rákoš Rákoczy byla poprvé uvedena v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2004 v Městském divadle Brno dne 26.1.2004.

Poznámka: Realizace tanečního provedení je možná jak na hudbu živou (orchestr+sbor), tak i reprodukovanou.

03.12.2008. 17:56

Taneční soubor Hradišťan

www.hradistan.com

Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice