Ladislava Košíková – profil

Ladislava Košíková, foto: Karel Dušík

Ladislava Košíková (nar. 28. 1. 1957 v Uherském Hradišti) je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1976–1980) a Divadelní fakulty JAMU v Brně, obor Taneční umění (1991–1996). Čerpá jak z hlubokých znalostí lidového tance a lidové tanečnosti obecně, tak z poznání scénického tance a široké škály tanečních technik. V jejím pojetí se lidový tanec stává inspirací pro nová sdělení vyjadřovaná soudobým tanečním jazykem, zároveň však s pevnou vazbou na filozofii a etiku lidové kultury.

Pedagogické činnost

Věnuje se umělecké práci i pedagogické činnosti v oblasti tance. V současné době vyučuje lidový tanec na JAMU v Brně, taneční výchovu na Konzervatoři Brno, gestiku a pohyb na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Taneční obor na ZUŠ Uherské Hradiště.

Hradišťan

V roce 1992 se stala choreografkou, následně pak uměleckou vedoucí taneční složky Hradišťanu, kde v autorské dvojici s hudebníkem Jiřím Pavlicou vytvořila výrazná scénická pásma, mezi něž patří např. Třikrát je člověk (2010), Studánko, rubínko (2009), Zpívání o lásce (2002), O člověku /a jeho ctnostech a neřestech/ (1999), O Slunovratu (1998), Skrytá tajemství (1995), V proměnách času (1994), Biblická zastavení (1992). V nich se odklání od tradičního folklórního pojetí a přechází k volnějšímu scénickému ztvárnění, kde folklór figuruje jako inspirační zdroj. Čerpá jak z hlubokých znalostí lidového tance a lidové tanečnosti obecně, tak z poznání scénického tance a široké škály tanečních technik. V jejím pojetí se lidový tanec stává inspirací pro nová sdělení vyjadřovaná soudobým jazykem, zároveň však s pevnou vazbou na filozofii a etiku lidové kultury.

Spolupráce Tanečního souboru Hradišťan s jinými hudebními tělesy

Ladislava Košíková je také autorkou řady pozoruhodných celovečerních tanečních projektů souboru Hradišťan ve spolupráci s jinými hudebními tělesy. Byl to např. v roce 2002 komponovaný program z děl českého hudebního romantismu skladatelů A. Dvořáka a B. Smetany s Vídeňskou filharmonií (dirigent: N. Harnoncourt), či v r. 2004 choreografie Janáčkova baletu Rákoš Rákoczy s Komorní operou HF JAMU (režie: M. Švecová) v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2004, v roce 2006 s hudebním skladatelem J. Krčkem a Musicou Bohemicou hudebně taneční freska na motivy středověké poezie Žákovské vigilie, v roce 2010 s The Czech Ensemble Baroque Česká mše vánoční J. J. Ryby (dirigent: R. Válek). Na objednávku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl vytvořila v roce 2007 ve spolupráci se zlínskou Filharmonií B. Martinů scénické ztvárnění kantáty Kytice B. Martinů (režie: A. Vaňáková, dirigent: R. Válek) a v roce 2011 Catulli Carmina C. Orffa a Svatby I. Stravinského (dirigent: R. Válek). Pro Hudební festival Znojmo 2013 vytvořila tanečně hudební revue Claudio Monteverdi a české země s komorním ansámblem staré hudby Societas Incognitorum. V roce 2014 byla režisérkou a autorkou choreografie projektu Chléb náš vezdejší, scénického uvedení kantát B. Martinů – Izaiášovo proroctví, Polní mše a Hora tří světel, na kterém se s Tanečním souborem Hradišťan podílel Slovanský komorní ansámbl a Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá (dirigent: T. Krejčí). Se svým Tanečním studiem a tanečníky Hradišťanu vytvořila v roce 2002 pro Českou televizi taneční kompozici Rok na vsi na hudbu J. Sternwalda. V roce 2015 vytvořila pro Taneční soubor Hradišťan představení Moravský kabaret aneb Na druhé koleji 14:32 (hudba: Vlastimil Peška).

Spolupráce na činoherních inscenacích

Choreografické práci se věnuje také na různých divadelních scénách. Jmenujme spolupráce s režisérem J. A. Pitínským v inscenacích Maryša (Divadlo A. Bagára v Nitře, 2003), Bratři Karamazovi (Slovácké divadlo, 2002), Gazdina roba (Slovácké divadlo, 2000) nebo s režisérem Igorem Stránským Studna světců (Slovácké divadlo, 2015), Naši furianti (Slovácké divadlo, 2009), Maryša (Slovácké divadlo, 2005), Othello (Slovácké divadlo, 2003), Yerma (Slovácké divadlo 2002), s režisérem Ivo Krobotem v inscenacích Něžná (Divadlo U stolu, 2011) a Babička (Divadlo Husa na provázku, 2014 a Jihočeské divadlo, 2005), s režisérem Vlastimilem Peškou v inscenacích Kouzelná flétna (Divadlo Radost 2014), Limonádový Joe (Divadlo Radost, 2011), Jak to dělají andělé (Divadlo Radost, 2009), Malované na skle a Beatles/Žlutá ponorka (Divadlo Radost, 2008), s Břetislavem Rychlíkem Cena facky aneb Gottwaldovy boty (Slovácké divadlo, 2014), Veselka (ND Brno, 2013), Král duchů (Jihočeské divadlo, 2013), Rok na vsi (Jihočeské divadlo, 2011), Gazdina roba (ND Brno, 2009) či s Vladimírem Morávkem v inscenaci Leoš aneb Tvá nejvěrnější (Divadlo Husa na provázku, 2011). V režii Hany Mikoláškové vytvořila choreografii k muzikálu Malované na skle (Městské divadlo Zlín, 2015).

Spolupráce na operních inscenacích

V roce 2001 byla také autorkou choreografie k operní inscenaci Její pastorkyňa L. Janáčka na Mezinárodním hudebním festivalu v Salcburku (režie: B. Swaim, dirigent: Sir J. E. Gardiner). Na scéně Národního divadla v Praze vytvořila v roce 2008 choreografii k opeře Prodaná nevěsta (režie: M. Švecová, dirigent: O. Lenárd) a v roce 2013 k opeře Dvě vdovy (režie: J. Nekvasil). V brněnském Národním divadle v r. 2009 se choreograficky podílela na tvorbě opery Madama Butterfly (režie: J. Nekvasil, dirigent: J. Kyzlink), v roce 2010 Výlet pana Broučka do Měsíce (režie: P. Howard, dirigent: J. Kyzlink) a v roce 2012 choreograficky spolupracovala na opeře Rusalka (režie: V. Morávek, dirigent: J. Kyzlink). Pro Hudební festival Znojmo 2013 vytvořila scénickou koláž Combattimento (hudba: C. Monteverdi, dirigent: R. Válek) a v roce 2014 choreografii k opeře J. P. Rameau Platée (režie: C. Larrieu, dirigent: R. Válek).

Operní studio Konzervatoře Brno

S Operním studiem brněnské Konzervatoře vytvořila v roce 2008 choreografii k opeře H. Purcella Dídó a Aeneas, v roce 2009 ke kantátám B. Martinů Zpěvy země, roku 2011 Con Spirito, v roce 2012 k opeře A. Sullivena Mikado a v roce 2014 ke scénickému ztvárnění melodramu Z. Fibicha Vodník, Štědrý večer a kantát B. Martinů Svatební košile, Narození Páně pod názvem Kytice (režie: T. Studený, dirigent: T. Krejčí).

Vzdělání

1972–1976 Gymnázium Uherské Hradiště

1976–1980 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor: Pedagogika ZŠ, specializace hudební výchova

1991–1996 Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění Brno, obor: Taneční umění

1992–1994 Choreografické kurzy Aleny Skálové

titul: Mgr.

Pedagogická činnost v oboru

1992–dosud Základní umělecká škola Uherské Hradiště (vedoucí tanečního oboru)

2000–dosud Fakulta multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Katedra audiovize a animace (Gestika a pohyb)

2004–2006 IPOS-ARTAMA Praha Škola folklórních tradic (Choreografie)

2006–dosud Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Atelier Taneční a pohybové divadlo a výchova (Lidový tanec, Dětská taneční tvorba, Rituál a lidové divadlo)

2006–dosud Státní konzervatoř Brno, Pěvecké oddělení (Taneční a pohybová výchova, Jevištní pohyb)

Členství v tanečních tělesech

1975–1991tanečnice souboru Hradišťan

1992–dosud choreografka souboru Hradišťan

1999–dosud umělecká vedoucí taneční složky Hradišťanu

Choreografická tvorba

Autorská spolupráce na celovečerních hudebně tanečních projektech souboru Hradišťan s hudebníkem Jiřím Pavlicou

1992 Biblická zastavení
1994 Z ticha času
1995 Skrytá tajemství – obrazy na motivy světců z lidového kalendáře
1998 O slunovratu aneb co bývalo a znovu kdysi bude
1999 O člověku… a jeho ctnostech a neřestech
2002 Zpívání o lásce – hudebně-taneční interpretace moravských milostných písní
2005 Hello Prag, hello Bohemia!, hudebně-taneční projekt v Čínské lidové republice
2009 Studánko, Rubínko, hudebně-taneční projekt pro dětské publikum
2010 Třikrát je člověk

Choreografie celovečerních tanečních projektů souboru Hradišťan ve spolupráci s jinými hudebními tělesy

2002 Komponovaný pořad z děl A. Dvořáka a B. Smetany ve spolupráci s Vídeňskou filharmonií, dirigent: N. Harnoncourt
2004 Rákoš Rákoczy, balet L. Janáčka, ve spolupráci s Komorní operou Hudební fakulty JAMU v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno, režie: M. Švecová
2006 Žákovské vigilie, hudebně-taneční freska na motivy středověké žákovské poezie ve spolupráci s Musicou Bohemicou, hudba: J. Krček, režijní spolupráce: M. Švecová
2007 Kytice, scénické provedení kantáty Bohuslava Martinů, nastudováno na objednávku 49. ročníku MOF Smetanova Litomyšl 2007 ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a Sborem Národního divadla moravskoslezského Ostrava, režie: A. Váňáková, dirigent: R. Válek (světová premiéra)
2010 Česká mše vánoční J. J. Ryby s The Czech Ensemble Baroque, dirigent: R. Válek
2011 Catulli Carmina C. Orffa a Svatby I. Stravinského, nastudováno na objednávku 53. ročníku MOF Smetanova Litomyšl 2011, dirigent: R. Válek (světová premiéra)
2013 Claudio Monteverdi a české země, tanečně hudební revue, Hudební festival Znojmo, společně s komorním ansámblem staré hudby Societas Incognitorum
2014 Chléb náš vezdejší, scénické zpracování kantát B. Martinů (Izaiášovo proroctví, Polní mše, Hora tří světel), společně se Slovanským komorním ansámblem, dirigent: T. Krejčí
2015 Moravský kabaret aneb Na druhé koleji 14:32, bláznivá choreografie na hudbu Vlastimila Pešky

Choreografie v činoherních inscenacích

Malované na skle, Městské divadlo Zlín, režie: H. Mikolášková
1995 Ženský zákon, Slovácké divadlo, režie: J. Fila
1996 Kráska a zvíře, Slovácké divadlo, režie: A. Brynda
1997 Babička, Divadlo Na Provázku, režie: I. Krobot
1998 Šumař na svatbě, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský
1999 Komedie o Libuši, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský
2000 Gazdina roba, Slovácké divadlo, režie: J. A. Pitínský

Jeřábí peří, Slovácké divadlo, režie: A. Miťkin
2001 Nikola Šuhaj, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský

Radúz a Mahulena, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský
2002 Yerma, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský

Bratři Karamazovi, Slovácké divadlo, režie: J. A. Pitínský
2003 Othello, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský

Maryša, Divadlo A. Bagára Nitra, režie: J. A. Pitínský

Slaměný klobouk, Slovácké divadlo, režie: L. Pešek

Červené střevíčky, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský
2005 Babička, Jihočeské divadlo, režie: I. Krobot

Maryša, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský
2008 Beatles aneb Žlutá ponorka, Divadlo Radost, režie: V. Peška

Malované na skle, Divadlo Radost, režie: V. Peška
2009 Jak to dělají andělé aneb Stvoření světa, Divadlo Radost Brno, režie: V. Peška

Gazdina roba, Národní divadlo Brno, režie: B. Rychlík

Naši furianti, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, režie: I. Stránský
2011 Rok na vsi, Jihočeské divadlo, režie: B. Rychlík

Něžná, Divadlo U Stolu, režie: I. Krobot

Limonádový Joe, Divadlo Radost, režie: V. Peška

Leoš aneb Tvá nejvěrnější, Divadlo Husa na provázku, režie: V. Morávek
2013 Veselka, ND Brno, režie: B. Rychlík

Král duchů, Jihočeské divadlo, režie: B. Rychlík
2014 Kouzelná flétna, Divadlo Radost, režie: V. Peška

Cena facky aneb Gottwaldovy boty, Slovácké divadlo, režie: B. Rychlík

Babička, Divadlo Husa na provázku, režie: I. Krobot
2015 Studna světců, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský
2016 Vojnarka, Slovácké divadlo, režie: I. Stránský

Choreografie v operních inscenacích

Dvě vdovy, ND Praha, hudba: B. Smetana, režie: J. Nekvasil
2001 Její pastorkyňa, opera L. Janáčka, Mezinárodní hudební festival v Salzburgu, režie: B. Swaim, dirigent: Sir J. E. Gardiner
2008 Prodaná nevěsta, opera B. Smetany, Národní divadlo, režie: M. Švecová, dirigent: O. Lenárd, D. Švec
2008 Dídó a Aeneas, opera H. Purcella, Státní konzervatoř Brno, režie: T. Studený, dirigent: T. Krejčí
2009 Zpěvy země, kantáty B. Martinů, Státní konzervatoř Brno, režie: T. Studený, dirigent: T. Krejčí

Madama Butterfly, Národní divadlo Brno, režie: J. Nekvasil, dirigent: J. Kyzlink
2010 Výlet pana Broučka do Měsíce, Národní divadlo Brno, režie: P. Howard, dirigent: J. Kyzlink
2011 Con Spirito, Státní konzervatoř Brno, režie: T. Studený, dirigent: T. Krejčí
2012 Rusalka, Národní divadlo Brno, režie: V. Morávek, dirigent: J. Kyzlink

Mikado, Státní konzervatoř Brno, režie: T. Studený, dirigent: T. Krejčí
2013 Combattimento, Hudební festival Znojmo, hudba: C. Monteverdi, dirigent: R. Válek
2014 Platée, Hudební festival Znojmo, režie: C. Larrieu, dirigent: R. Válek

Kytice (Vodník, Štědrý večer, Svatební košile, Narození Páně), Státní konzervatoř Brno, režie: T. Studený, dirigent: T. Krejčí
2015 Hubička, ND Brno, hudba: B. Smetana, režie: L. Keprtová

2016 Carmen, ND Brno, hudba: G. Bizet, režie: T. Pilař

Don Giovanny, Hudební festival Znojmo, hudba: W.A. Mozart, režie: C. Larrieu, dirigent: R. Válek

Chytračka, Měsíc, ND Praha, hudba: C. Orff, režie: J. Nekvasil

Její pastorkyňa, Divadlo F.X. Šaldy Liberec, hudba: L. Janáček, režie: L. Keprtová

Domácí válka, Operní studio Konzervatoře Brno, hudba: F. Schubert, režie: T. Studený, M. Ondra

Choreografická spolupráce s Českou televizí

1995 Moravsko-slezský zeměpis, režie P. Šamánek
1996 Ozvěny duše, profil souboru Hradišťan, režie: R. Urban
2001 Slunovrat, režie: P. Hajn
2002 Pohádka o Ječmínkovi, režie: M. Cieslar

Rok na vsi, taneční kompozice na hudbu stejnojmenné kantáty Jiřího Sternwalda, režie: R. Urban
2004 O slunovratu, záznam stejnojmenného tanečního představení, vydáno na DVD u firmy Indies Records, režie: L. Ryška

03.12.2008. 17:27

Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková Ladislava Košíková, Ladislava Košíková

Taneční soubor Hradišťan

www.hradistan.com

Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice Hradišťan, Zkouška Kytice